सम्पर्क

प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

बीउ बिजन प्रयोगशाला

गण्डकी प्रदेश
पोखरा, कास्की, नेपाल

सम्पर्क नम्बर : 977-61-468101
मोबाईल : 9856013101
इमेल: seedlabgandaki@gmail.com

 


बीउ बिजन प्रयोगशाला व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि जानकारीको लागि 
किरण बमनु
मोबाईल : 9855024158
इमेल: kiranbamanu@gmail.com